ผลการค้นหา 21 รายการ

E.C.Cort AUDITORIUM

อาคาร (SL)โสมสวลี ชั้น 2

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 516 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

SR Training room

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 2

ประเภท ห้องอบรม

ความจุ 50 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

SR207

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 2

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 20 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

VV216

อาคาร (VV)วิวรณ์ ชั้น 2

ประเภท ห้องอบรม

ความจุ 30 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

ลานน้ำทิพย์

อาคาร (HL)โบสถ์ Henry R.Luce Chapel

ประเภท สนาม/ลานกิจกรรม

ความจุ 400 คน

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน โบสถ์ Henry Luce Chappel

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

ศรีวิไล-ทองม้วน / SRIVILAI - TONGMUAN CONFERENCE ROOM

อาคาร (SL)โสมสวลี ชั้น 2

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 200 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 2,000 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สนามฟุตซอล

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 100 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สนามเปตอง

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 100 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สนามแบตมินตัน

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 100 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สายธารธรรม

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 2,500 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ / BOONTHONG POOCHAROEN AUDITORIUM

อาคาร (CP)ชุมพาบาล ชั้น 1

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 400 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน