ผลการค้นหา 5 รายการ

สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 2,000 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สนามฟุตซอล

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 100 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สนามเปตอง

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 100 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สนามแบตมินตัน

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 100 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สายธารธรรม

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 2,500 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน