ระบบการจองห้องประชุมสัมมนา
  มหาวิทยาลัยพายัพ

วิธีการใช้งานระบบเบื้องต้น

ดูรายละเอียด และตารางการใช้งาน

1.ค้นหาและเลือกห้องประชุมสัมมนาโดย ค้นหาชื่อ, ค้นหาความจุ, เลือกอาคาร, เลือกประเภท หรือ ห้องว่างโดยเลือกเวลาที่ต้องการใช้

2.ดูรายละเอียด และตารางการใช้งาน

วิธีการใช้งานระบบเพิ่มเติม...


วิธีการจองห้องประชุมสัมมนา

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพายัพ กรุณาติดต่องานเลขานุการของหน่วยงานท่าน

หน่วยงานภายนอก กรุณาติดต่อสำนักบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ
(+66) 053 851478 (7664)

คู่มือการจองห้องประชุมสัมมนา