ผลการค้นหา 1 รายการ

ดร.บุญทอง ภู่เจริญ / BOONTHONG POOCHAROEN AUDITORIUM

อาคาร (CP)ชุมพาบาล ชั้น 1

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 400 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน