รายละเอียด

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 2

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 20 คน


สิ่งอำนวยความสะดวก

Wi-Fi


อุปกรณ์

เก้าอี้ (Chair) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) แอลซีดีโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) จอฉาย (Projector Screen)

ห้องประชุมลักษณะที่คล้ายกัน

สถานที่ใกล้เคียง

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ