ผลการค้นหา 2 รายการ

SR Training room

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 2

ประเภท ห้องอบรม

ความจุ 50 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

VV216

อาคาร (VV)วิวรณ์ ชั้น 2

ประเภท ห้องอบรม

ความจุ 30 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน