รายละเอียด

อาคาร (HL)โบสถ์ Henry R.Luce Chapel

ประเภท สนาม/ลานกิจกรรม

ความจุ 400 คน

เป็นลานสนามหญ้าข้างโบสถ์เฮ็นรี ลูซ เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน โบสถ์ Henry Luce Chappel

สนาม/ลานกิจกรรมลักษณะที่คล้ายกัน

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ