ผลการค้นหา 3 รายการ

E.C.Cort AUDITORIUM

อาคาร (SL)โสมสวลี ชั้น 2

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 516 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

ดร.บุญทอง ภู่เจริญ / BOONTHONG POOCHAROEN AUDITORIUM

อาคาร (CP)ชุมพาบาล ชั้น 1

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 400 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

เลวีนิติ

อาคาร (PV)ผู้วินิจฉัย ชั้น 1

ประเภท หอประชุม

ความจุ 500 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน