รายละเอียด

อาคาร (VV)วิวรณ์ ชั้น 2

ประเภท ห้องอบรม

ความจุ 30 คน


สิ่งอำนวยความสะดวก

Wi-Fi พื้นที่ด้านหน้าห้องจัดเบรก


อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) แอลซีดีโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) จอฉาย (Projector Screen)

ห้องอบรมลักษณะที่คล้ายกัน

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ