รายละเอียด

อาคาร (HL)โบสถ์ Henry R.Luce Chapel

ประเภท โบสถ์

ความจุ 300 คน

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน ลานน้ำทิพย์


สิ่งอำนวยความสะดวก

Wifi ห้องรับรอง ทางเดินผู้พิการ


อุปกรณ์

ไมโครโฟน (Microphone)

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ