รายละเอียด

อาคาร (CP)ชุมพาบาล ชั้น 1

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 400 คน

*หากมีการซ้อมใหญ่ ขอความกรุณาจอง วันเวลาที่จะซ้อมไปด้วยค่ะ #เพื่อไม่ให้หน่วยงานอื่นมาจองใช้ห้อง งานจะได้ไม่ทับซ้อนกัน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ใช้เครื่องปรับอากาศค่ะ


สิ่งอำนวยความสะดวก

Wi-Fi เวที ทางเดินคนพิการ ทางหนีไฟ


อุปกรณ์

ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) ไมโครโฟน (Microphone) แอลซีดีโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer)

หอประชุม(สโลป)ลักษณะที่คล้ายกัน

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ