รายละเอียด

อาคาร (SL)โสมสวลี ชั้น 2

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 516 คน

* หากมีการซ้อมใหญ่ ขอความกรุณาจอง วันเวลาที่จะซ้อมไปด้วยค่ะ #เพื่อไม่ให้หน่วยงานอื่นมาจองใช้ห้อง งานจะได้ไม่ทับซ้อนกัน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ใช้เครื่องปรับอากาศค่ะ


อุปกรณ์

ไมโครโฟน (Microphone) ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) แอลซีดีโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer)

หอประชุม(สโลป)ลักษณะที่คล้ายกัน

สถานที่ใกล้เคียง

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ