รายละเอียด

อาคาร (PG)ปฐมกาล ชั้น 1

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 250 คน


สิ่งอำนวยความสะดวก

Wi-Fi


อุปกรณ์

ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)

ห้องประชุมลักษณะที่คล้ายกัน

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ