ผลการค้นหา 20 รายการ

สนามฟุตซอล

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 100 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สนามเปตอง

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 100 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สนามแบตมินตัน

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 100 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

สายธารธรรม

อาคาร (SA)สายธารธรรม

ประเภท สนามกีฬา

ความจุ 2,500 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล

อาคาร (PG)ปฐมกาล ชั้น 1

ประเภท ห้องประชุม

ความจุ 250 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

เลวีนิติ

อาคาร (PV)ผู้วินิจฉัย ชั้น 1

ประเภท หอประชุม

ความจุ 500 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

โถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

ประเภท สนาม/ลานกิจกรรม

ความจุ 200 คน

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

โบสถ์ Henry Luce Chappel

อาคาร (HL)โบสถ์ Henry R.Luce Chapel

ประเภท โบสถ์

ความจุ 300 คน

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน ลานน้ำทิพย์

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน