ผลการค้นหา 14 รายการ

เลวีนิติ

อาคาร (PV)ผู้วินิจฉัย ชั้น 1

ประเภท หอประชุม

ความจุ 500 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน

โบสถ์ Henry Luce Chappel

อาคาร (HL)โบสถ์ Henry R.Luce Chapel

ประเภท โบสถ์

ความจุ 300 คน

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน ลานน้ำทิพย์

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน