ผลการค้นหา 1 รายการ

ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์

อาคาร (PC)เพ็นเทคอสต์ ชั้น 1

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 200 คน

แสดงรายละเอียด & ตารางการใช้งาน