รายละเอียด

อาคาร (SL)โสมสวลี ชั้น 2

ประเภท หอประชุม

ความจุ 200 คน

หอประชุมลักษณะที่คล้ายกัน

สถานที่ใกล้เคียง

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ