รายละเอียด

อาคาร (CP)ชุมพาบาล ชั้น 1

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 400 คน


สิ่งอำนวยความสะดวก

Wi-Fi เวที ทางเดินคนพิการ ทางหนีไฟ

หอประชุม(สโลป)ลักษณะที่คล้ายกัน

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ