รายละเอียด

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 105 คน

เป้นห้องประชุม


สิ่งอำนวยความสะดวก

wifi ทางหนีไฟ ห้องน้ำ


อุปกรณ์

ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) ขาตั้งไมโครโฟน (Microphone Stand) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer)

หอประชุม(สโลป)ลักษณะที่คล้ายกัน

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ