รายละเอียด

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

ประเภท หอประชุม(สโลป)

ความจุ 215 คน

* หากมีการซ้อม การจัดสถานที่ นอกจากวันงานจริง ขอความกรุณาจอง วันเวลาจัดห้อง วันซ้อมไปด้วยค่ะ งานจะได้ไม่ทับซ้อนกัน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ใช้เครื่องปรับอากาศค่ะ

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน สนามศูนย์ทรัพยากรฯสิรินทร


สิ่งอำนวยความสะดวก

Wi-Fi ห้องน้ำ ทางหนีไฟ ห้องรับรอง


อุปกรณ์

ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) แอลซีดีโปรเจคเตอร์ (LCD Projector)

หอประชุม(สโลป)ลักษณะที่คล้ายกัน

สถานที่ใกล้เคียง

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20131226/gd.so' - /usr/lib/php/20131226/gd.so: undefined symbol: gdVersionString

$_GET = [
    'id' => '64',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
];