รายละเอียด

อาคาร (PG)ปฐมกาล ชั้น 1

ประเภท หอประชุม

ความจุ 250 คน

หอประชุมลักษณะที่คล้ายกัน

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ