รายละเอียด

อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

ประเภท สนาม/ลานกิจกรรม

ความจุ 200 คน

ห้องที่อาจจะใช้ร่วมกัน ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน

สนาม/ลานกิจกรรมลักษณะที่คล้ายกัน

สถานที่ใกล้เคียง

แผนที่

ตารางการใช้งาน

สถานะการจอง
     ประวัติการจอง
     จองแล้ว & รอการอนุมัติ
     อนุมัติแล้ว
     ปิดการใช้งาน หรือ มีกิจกรรมพิเศษ
ผิดพลาด (#32) - ระบบการจองห้องประชุมสัมมนา | มหาวิทยาลัยพายัพ

รอประมาณ 5 วินาทีเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรก


ข้อผิดพลาดดังกล่าวข้างต้นที่เกิดขึ้นในขณะที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกดำเนินการตามคำขอ

กรุณาติดต่อเราหากเป็นข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ ขอบคุณ